twitter facebook instagram

Barcelona

 

Catalonia

Activity: DÍA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE LES MORTS PER SOBREDOSI
Date: 31/08/2021
Time: 11:00 am
Location: Agora, Carrer de l’Aurora, El Raval, Barcelona 08001
Public/Private: Public
Individual/Organisation: Organisation
Name of Organisation: CATNPUD (Catalan Network of People who Use Drugs – Xarxa Catalana de Persones que Usem Drogues)
Contact: Aura Roig
Phone:
Email: info@catnpud.org

Des de la Xarxa Catalana de Persones que Usem Drogues (CATNPUD), volem denunciar que les persones consumdiores som les principals víctimes d’una Guerra contra les Drogues que ens exposa a riscos innecessaris i evitables, com les morts per sobredosi, principalment per opiacis però també per alcohol, medicaments depressors, estimulants i altres substàncies com les NPS.

Creiem fermament que les morts per sobredosi són totalment evitables i que gran part d’elles succeixen per l’aïllament social, estigma i rebuig cap a persones que consumeixen drogues en condicions de marginalitat i clandestinitat.

S’estima que, en 2018, es van produir a la Unió Europea al menys 8.300 morts per sobredosi relacionades amb drogues il·legals, el que representa una situació estable en comparació amb 2017. Aquesta estimació total ascendeix a 9.200 morts si s’inclouen Noruega i Turquia, el que constitueix un lleuger descens en relació amb l’estimació revisada de 9.500 a 2017. L’anàlisi europeu, però, és provisional i probablement subestima el nombre real de morts ocorregudes al 2018 (Informe Europeu Drogues 2020).

Als Estats Units les morts per sobredosi d’opiacis van augmentar de 50.963 al 2.019 fins a 69.710 el 2020. El fentanil, un opiaci sintètic 100 vegades més potent que la morfina, és el responsable de la major part de morts pel desconeixement de la seva presència en dosis d’heroïna i altres substàncies.

Les més de 50.000 morts per opiacis suposen un augment de el 100% respecte a les xifres de fa una dècada, en el que es qualifica com una autèntica “crisi” en l’Informe 2021 Mundial sobre Drogues publicat per l’Oficina de Nacions Unides per a la Droga i el Delicte (ONUDD).

A la resta del món les xifres no són més esperançadores en relació a les polítiques prohibicionistes internacionals, es calcula que al món hi ha 260 mil·lions de persones que han consumit drogues al 2018 (ONUDD, 2020) un 30% que al 2018.

La priorització de mesures punitives reflecteixen un menyspreu de la centralitat i interconnexió dels drets humans, així com manca de corresponsabilitat i transparència en les polítiques de drogues. D’aquí la urgència d’un canvi de paradigma que prioritzi el benestar de les persones, una inversió en mesures sociosanitàries integrals i estratègies per a la regularització de substàncies que són il·legals i de consum massiu.

Per aquests motius ens plau convocar-vos el dia 31 d’agost de 2021 Dia Internacional de la Prevenció de les Sobredosisi i record de les persones que han mort per aquesta causa a l’âgora Juan Andrés Benitez (C/Aurora, Barcelona) d’11 a 17h amb els següents actes:

*PROGRAMA*
Conversatori i cercle d’experiències, Performance, vermut i picoteig, Homenatge al Mur de la Memòria, Dinar, i Micro Obert.